Skip to main content

kontakt


Patryk Pałaszewski
tel: 609 619 139
ppalaszewski@gmail.com

Popular posts from this blog

Wchodząc w rok 2018 nie spodziewałem się tak dużego zainteresowania szkoleniami z różnic międzykulturowych. Myślałem, że może będzie kilka szkoleń i nic więcej. Rzeczywistość zaskoczyła. Nie tylko szeroko rozumiany biznes lecz również szkoły wyższe i uniwersytety ale też administracja publiczna w postaci Województwa Lubuskiego. Wszystko to jest optymistyczne, no bo przecież szkolenie z różnic międzykulturowych to praca z różnorodnością. Można zatem snuć wniosek, że chcemy być coraz bardziej przygotowani na pracę z ludźmi, którzy mają inne wartości, przekonania i inaczej postrzegają świat. Napawa to mnie ogromnym optymizmem na nadchodzący 2019 rok :-) Szkolenie z Różnic Miedzykulturowych w ramach projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" Szkolenie z Różnic Miedzykulturowych w ramach projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" Szkolenie z Różnic Miedzykulturowych w ramach projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji C
Sezon szkoleniowy rozpoczęty bardzo udanie. 45 osób z władz województwa Lubuskiego rozpoczęło program szkoleń z różnic międzykulturowych dla jednostek samorządu. Szkolenie dotyczyło różnic międzykulturowych między Polską a państwami, z których będą przybywać do naszego kraju emigranci zarobkowi, tj. Ukraina, Rosja, Indie, Bangladesz, Wietnam. ___ Tagi: Szkolenie z Różnic Międzykulturowych